ETT EXEMPELFALL

Det var meningen att montera ett överloppsrör till översvämmande gatuavlopp som var bredvid en gångtunnel. På grund av tjäle var det inte möjligt att börja direkt gräva. Man skulle tina tjälet vid gång och cyckelväg och dike. Det var lätt att komma till plats med kompakt Wacker Neuson E700 M tjälupptinningsapparaten.

DET GÅR SNABBT ATT TA TJÄLUPPTINNINGSAPPARATEN I BRUK. APPARATEN ÄR TYST OCH FUNGERAR EFFEKTIVT MED HJÄLP AV SIN EGEN KOMPRESSOR.

I APPARATENS SLANGAR STRÖMMER DER ÄVEN 80° VÄTSKEBLANDNING, SOM TINAR EFFEKTIVT ÄVEN DET DJUPASTE TJÄLET.

VI KAN TINA TJÄLET ÄVEN I UTMANANDE METEOROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN.

MAN SÄTTER DEN HETA SLANGAN TILL OMRÅDET SOM SKALL TINAS.

MARKEN UNDET SLANGARNA BÖRJAT SNABBT TINA.

TJÄLEUPPTINNING LYCKAS OCKSÅ I SLUTTANDE YTOR.

MARKEN KAN TINAS EFFEKTIVT RUNT OM EN ÖVERSVÄMMANDE BRUNNA.

DET FINNS TILLRÄCKLIGT MED SLANG FÖR ATT TINA ÄVEN ETT STÖRRE OMRÅDE.

YTTERLIGAST EFFEKTIV UPPTINING KAN NÅS GENOM ATT TÄCKA DE HETA SLANGARNA MED ISOLATIONSMATTOR.

OM DET BEHÖVS, BYGGER MAN EN RUTT TILL PLATSEN.

TJÄLET SMÄLTER SNABBT OCH TRAFIKEN FUNGERAR.

SÄKERHET OCH FINARBETAD ARBETSRESULTAT ÄR VIKTIGA FÖR OSS.

APPARATEN TINAR TJÄLET INOM CIRKA TVÅ DYGN. DÄREFTE KAN TÄCKEN TAS NER OCH DET GÅR LÄTT ATT GRÄVA MARKEN.

KONTAKTA OSS

OCH FRÅGA MER!

ETT EXEMPELFALL

Det var meningen att montera ett överloppsrör till översvämmande gatuavlopp som var bredvid en gångtunnel. På grund av tjäle var det inte möjligt att börja direkt gräva. Man skulle tina tjälet vid gång och cyckelväg och dike. Det var lätt att komma till plats med kompakt Wacker Neuson E700 M tjälupptinningsapparaten.

DET GÅR SNABBT ATT TA TJÄLUPPTINNINGSAPPARATEN I BRUK. APPARATEN ÄR TYST OCH FUNGERAR EFFEKTIVT MED HJÄLP AV SIN EGEN KOMPRESSOR.

I APPARATENS SLANGAR STRÖMMER DER ÄVEN 80° VÄTSKEBLANDNING, SOM TINAR EFFEKTIVT ÄVEN DET DJUPASTE TJÄLET.

VI KAN TINA TJÄLET ÄVEN I UTMANANDE METEOROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN.

MAN SÄTTER DEN HETA SLANGAN TILL OMRÅDET SOM SKALL TINAS.

MARKEN UNDET SLANGARNA BÖRJAT SNABBT TINA.

TJÄLEUPPTINNING LYCKAS OCKSÅ I SLUTTANDE YTOR.

MARKEN KAN TINAS EFFEKTIVT RUNT OM EN ÖVERSVÄMMANDE BRUNNA.

DET FINNS TILLRÄCKLIGT MED SLANG FÖR ATT TINA ÄVEN ETT STÖRRE OMRÅDE.

YTTERLIGAST EFFEKTIV UPPTINING KAN NÅS GENOM ATT TÄCKA DE HETA SLANGARNA MED ISOLATIONSMATTOR.

OM DET BEHÖVS, BYGGER MAN EN RUTT TILL PLATSEN.

TJÄLET SMÄLTER SNABBT OCH TRAFIKEN FUNGERAR.

SÄKERHET OCH FINARBETAD ARBETSRESULTAT ÄR VIKTIGA FÖR OSS.

APPARATEN TINAR TJÄLET INOM CIRKA TVÅ DYGN. DÄREFTE KAN TÄCKEN TAS NER OCH DET GÅR LÄTT ATT GRÄVA MARKEN.

KONTAKTA OSS

OCH FRÅGA MER!

© JM PIPE WELDING OY
SITE BY:OuWau Design & Productions
CONTACT US
© JM PIPE WELDING OY. ALL RIGHTS RESERVED.
SITE BY:OuWau Design & Productions