LogoStartsidaTjanster
Suomeksi                 In English

• Vi använder kompakt och lätt förflyttbar Wacker Neuson E700 M tjälupptinningsapparat

• Kontakta oss och fråga mer om våra tjälupptinningstjänster!


TillbakaEtt exempelfall

Det var meningen att montera ett överloppsrör till översvämmande gatuavlopp som var bredvid en gångtunnel. På grund av tjäle var det inte möjligt att börja direkt gräva. Man skulle tina tjälet vid gång och cyckelväg och dike. Det var lätt att komma till plats med kompakt Wacker Neuson E700 M tjälupptinningsapparaten.

Det går snabbt att ta tjälupptinningsapparaten i bruk. Apparaten är tyst och fungerar effektivt med hjälp av sin egen kompressor.

roudansulatuslaite

I apparatens slangar strömmer det även 80 ° vätskeblandning, som tinar effektivt även det djupaste tjälet.

ROudansulatuslaitteen lämmän säätö

Vi kan tina tjälet även i utmanande meteorologiska förhållanden.

Roudansulatuslaitteen letkuissa virtaa jopa 80 asteinen nesteseos

Man sätter den heta slangan till området som skall tinas.

Roudan sulatus onnistuu helposti suurellekin alueelle.

Marken under slangarna börjat snabbt tina.

Roudan sulattamista

Tjäleupptinning lyckas också i sluttande ytor.

Roudan sulattaminen onnistuu helposti myös kaltevista pinnoista.

Marken kan tinas effektivt runt om en översvämmande brunna.

Routa alkaa sulaa tehokkaasti

Det finns tillräckligt med slang för att tina även ett större område.

Roudansulatusalue

Ytterligast effektiv upptining kan nås genom att täcka de heta slangarna med isolationsmattor.

Roudansulatusletkut peitellään jotta sulatus olisi mahdollisimman tehokas

Om det behövs, bygger man en rutt till platsen.

Tarvittaessa peiteltyjen roudansulatusletkujen päälle rakennetaan kulkutie

Tjälet smälter snabbt och trafiken fungerar.

Kevyenliikenteen kulku onnistuu roudan sulatuksesta huolimatta

Säkerhet och finarbetad arbetsresultat är viktiga för oss.

Apparaten tinar tjälet inom cirka två dygn. Därefter kan täcken tas ner och det går lätt att gräva marken.

Peitteiden alla routa sulaa parissa päivässä

 

Tillbaka     Tillbaka upp